Jordstråler.dk
Jordstråler - Hartmanngitter - Vandårer - Hovedpine - Mobilstråling - Stress - Søvnbesvær - Effekt   
 Forside 
 Større reference 
  INDHOLD  
|
  Kontakt  
|
  Info  

 

Vandårer og jordstråler 

Når De får udført en opmåling fra ”feltfri” af Deres bolig vil dette normalt omfatte følgende, hvis ikke andet er aftalt: 

·         Opmåling af Hartmann-gitre 

·         Opmåling af Curry-gitre 

·         Opmåling af vandårer. 

·         Evt. neutralisering af vandårer med jordakupunktur 

·         Optegnelse af vandårer og jordstrålers placering leveres som digitalbilleder på cd-rom, hvis ikke andet er aftalt. Billederne kan leveres udprintet i farver med kommentarer mod merpris. 

·         Lokalisering af kraftige el- og magnetfelter, samt forklaring af deres betydning sammen med jordstråler og vandårer. 

·         Orientering om helbredsskader ved vandårer og jordstråler, samt el- og magnetfelter.

 

·         Forslag til ændring af boligindretning, så den skadelige påvirkning undgås, herunder bl. a. uheldig placering af spejle m.v.

 

·         Opmålingen kan udvides med måling fra mobilsendere og andre former for radiobølger. 

Ved opmåling af større bofællesskaber, kontorer samt produk-tionslokaler aftales indholdet af opmålingen altid individuelt.

Det aftales ligeledes, hvordan resultatet skal præsenteres og om der skal ydes rådgivning til virksomhedens medarbejdere og  håndværkere. 

 

Hvorfor du bør få foretaget en opmåling.
 

Når vi foretager en opmåling koncentrerer vi os om den helbredsskadelige stråling. Den kan være naturskabt eller den kan stamme fra de tekniske hjælpemidler, som vi omgiver os med.

 

  • Den naturskabte stråling kan være stråling fra vandårer og jordstråler
     
  • De teknisk frembragte stråler kan være felter fra elektriske brugsgenstande, højspændingsledninger, al form for radiokommunikation, radarer og mikrobølger. 

Når vi udsættes for stråling belaster den vores helbred. De forskellige former for stråler er skadelige på hver deres måde, men det bliver helt galt, når vi udsættes for flere samtidig. Skaderne på helbredet spænder fra almindelig træthed og søvnløshed til svære cancertilfælde. Det er ikke alle personer, der mærker belastningen i dagligdagen, men langtidsvirkningen  belaster alle.

 

Det er derfor uhyre vigtigt at steder, hvor man opholder sig i længere tid, er uden stråling.

Specielt  skal sovepladser være helt neutrale

 

 

Når du får foretaget en opmåling af dit opholdsted er det vigtigt at denne foretages af en veluddannet og erfaren opmåler.

 

Jeg er medlem af:
Skandinavisk Geobiologisk Forskningskreds

Hvor jeg også har fået min grunduddannelse i at opmåle for jordstråler og vandårer. Jeg er desuden aut. el-installatør, og har arbejdet med radar, antenneudstyr samt industriinstallationer gennem en årrække.

 

 

 

 

Email: vl@feltfri.dk